Dětské kurzy

s_deti_edited.png

Obvykle - podle zájmu a počtu přihlášených - u nás probíhají dva typy kursů
"Pole dance junior" a "Akrobacie junior", ve verzi pro začátečníky nebo pokročilé, opět dle aktuálního stavu přihlášených.

Oba kursy jsou určeny pro chlapce i dívky ve věku 7–15 let. Děti nepotřebují žádnou taneční/sportovní průpravu, žádné vybavení. Začínáme od úplných základů. V rámci uzavřeného kursu mají děti tréninky třikrát týdně.

Jedna lekce je vždy zaměřená na rozvoj flexibility a základních gymnastických dovedností, další dvě lekce zahrnují buď trénink akrobacie na tyči (pole sport a pole dance), v případě kursů "Pole dance", nebo - v případě kursu "Akrobacie", pak jednu lekci akrobacie na tyči a jednu lekci vzdušné akrobacie (aerial hoop a aerial silks).


Kurs je vhodný pro děti s vadným držením těla, vertebrogenními potížemi nebo plochonožím.


Garantkou kursu je zkušená dětská fyzioterapeutka Bc. Jana Matušů.


Cena: 3 měsíce 3000,-  (36 lekcí), 1 měsíc (12 lekcí) 1200,-


Bližší informace a přihlášky na studio.bosky@gmail.com 
Přidejte se k nám, naučte se pořádně šplhat, získejte sílu a pružnost