Aerial Silk

6_edited.png

Akrobacie na vzdušných šálách, někdy nazývaných také „stuhy“ je další z novocirkusových disciplín.
Aerial Silk v sobě kombinuje flexibilní i silové prvky na šálách, spojených do laděných choreografií,
čímž vzniká krásný vzdušný tanec. Naučíte se nejrůznější techniky šplhu a pohybu na šále, základní
prvky na uzlu.
Tato tanečně-sportovní disciplína patří k těm náročnějším, ale nemusíte z ní mít obavy. Jako na jiných
našich lekcích, lektorka ke každému klientovi přistupuje individuálně a sílu, koordinaci a flexibilitu
získáváte postupně časem, každý trénink budete sledovat malý progres, drobný krůček, který
povede k veliké radosti. Lekce pro začátečníky jsou vhodné i pro klienty s minimální tělesnou kondicí,
síla i flexibilita se rozvine postupně.
V našem Studiu používáme nízký závěs, naše šály jsou sice dimenzované na 7m závěs, nicméně
stropy nikoliv. Celou krásnou délku našich šál tedy využíváme jen sezónně, pokud počasí umožní
cvičení pod širým nebem.


Lektorky: Eva Pernická, Lenka Markovičová